ما از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در قالب گروه مپ آغاز کردیم. با توجه به تجربه های قبلی و با ارزش اعضای گروه، پتانسیل خوبی در طراحی و ساخت محصولات و مصنوعات در زمینه های مهندسی، صنعتی و هنری داریم.

 

بخشهای اصلی گروه مپ