واحد طراحی، تولید و تهیه مپ کیس از سال ۱۳۹۴ کار خود را آغاز کرده است. تمرکز مپ کیس روی تهیه و تولید فلایت کیس، کیسهای تمام آلومینیمی، کیسهای پلیمری و کیسهای کامپوزیتی است.

     در حال حاضر واحد تولید فلایت کیس (Flight case) به عنوان اولین تولید کننده این محصول در ایران راه اندازی شده است. این کیس ها با دو ضخامت بدنه ۶ میلیمتر و ۱۰ میلیمتر، برای کاربردهای گوناگون و به سفارش مشتری تولید می گردد.

MAP case types - محصولات