کیس های ABS ساده

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
Rack Mixer case tn 80x80 - کیس های ABS ساده
هارد کیس رَک و میکسر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
Rack case tn 80x80 - کیس های ABS ساده
هارد کیس رَک
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیسهای پلیمری ساخته شده از رزینهای تقویت شده ضد آب و گرد و غبار در ابعاد مشخص