هارد کیس ساده

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
Mixer case tn 80x80 - هارد کیس ساده
هارد کیس میکسر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
Medium Drone tn 80x80 - هارد کیس ساده
مدیوم کیس سفارشی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

هارد کیس های ساده دارای محفظه اصلی و درب لولایی در ابعاد سفارشی